Bu yazımda Javascript dilinde kullanılan ve başlangıçta herkes tarafından karıştırılan Bind, Call ve Apply metotlarını en basit haliyle anlatmaya çalışacağım.

İlk önce bu fonksiyonları neden kullanmaya ihtiyacımız olduğundan bahsedelim.

Nerdeyse bildiğimiz bütün programlama dillerinde anahtar sözcüğü her zaman o anda kullanılan nesneyi temsil etmektedir fakat Javascript dilinde işler biraz…


Bu yazıyı Chris Beams adlı yazılımcının “How to Write a Git Commit Message” yazısından esinlenerek yazdım daha çok Türkçe çevirisi gibi düşünülebilir.

Kaynak : https://chris.beams.io/posts/git-commit

Her yazılımcı commit etmenin ne kadar önemli olduğunu bilir. Commit mesajı kod üzerinde yapılan değişikliğin içeriğini takım arkadaşlarımıza anlatmanın en kolay yoludur. Takım arkadaşlarımız kod üzerinde neyin değişikliğe…


I want to show how to use of Git easily and I hope this article satisfies the expectation.

Image from : https://www.stanleyulili.com/git/how-to-install-git-bash-on-windows

In the beginning, let’s use the command line and to do this I recommend to use Git Bash command line.


Image from : https://www.investorsunderground.com/technical-indicators/rsi-relative-strength-index

Kripto para piyasasında grafik okuyabilmek belki de en önemli özelliklerin başında gelmektedir. Eğer piyasada zarar etmek istemiyorsanız grafik bilmek adeta bir zorunluluktur. Grafik size kripto paranın karşılaşacağı veya daha önce karşılaştığı dirençleri, destekleri gösterebilir, paranın boğa sezonunda mı yoksa ayı sezonunda mı olduğu hakkında bilgi verebilir.

Grafik okurken bize yardımcı…


RediSearch, çeşitli karmaşık sorguları yanıtlamak için Redis üzerinde verilerinizi sorgulamaya yarayan gerçek zamanlı bir arama ve ikincil indeks (secondary index) yapısında bir motordur, bir modüldür .

RediSearch, Redis üzerindeki verileri ikincil indeks olarak kullanmak için veya diğer veritabanlarındaki verileri hızlıca arama veya otomatik tamamlama olarak kullanmak için tercih edilen popüler…

Gökhan Samet Albayrak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store